За нас

ВИЕ СОНУВАТЕ , ДОДЕКА НИЕ ГРАДИМЕ

Фирмата Kонструксиони има 32 – годишно работно искуство , 32 години деловно работење во Македонија , Косово , Албанија и други земји , нашата компанија стана симбол на успешен и меѓународен познат бизнис … Со нов инженерски развој и промени од областа на архитектурата и градежништвото Нашата фирма е богата со професионални инженери и архитекти . Нашата компанија е подготвена да проектира и да изгради секаков вид на градба како што се : мостови , Универзитети , Трговски центри , згради , Викендици , Куќи итн ..

Ние се грижиме за вашето мислење